کلیسای سنت سوفیا

سپتامبر 6, 2016
کسب و کار

کلیسای سنت سوفیا از قدیمی ترین کلیساهای کی یف است که ۱۳ گنبد دارد.