فرم های ویزا سفارت اوکراین

 

فرم مشخصات فردی اکراین

فرم سفارت اکراین

 

فرم های ویزا سفارت اوکراین

 

شهروندان ایرانی برای سفر به اوکراین از طریق تور اوکراین باید ویزا دریافت کنند.تصمیم‌گیری در مورد
صدور یا عدم صدور ویزا برعهده‌ی سفارت اوکراین است.

سفارت اوکراین کجاست؟

سفارت اوکراین در ایران در تهران، خیابان شهید باهنر، کوچه قادری، پلاک ۱۰ قرار دارد.
سفارت اوکراین از تاریخ24 تیرماه سال 97 ، امور مربوط به اطلاع‌رسانی،‌ترجمه مدارک، پر کردن صحیح
فرم‌های تقاضانامه، صدور بیمه‌نامه و مسائل مربوط به تسهیل صدور ویزا و کنسولی را به شرکت
VFS Global سپرده است.بر این اساس این ویزا سنتر مدارک مورد نیاز برای صدور ویزای اوکراین را
از متقاضیان تحویل می‌گیرد.

انواع ویزا اوکراین

ویزای اوکراین به چند دسته تقسیم می شود که برای ورود به خاک این کشور باید یکی از آن ها را
درخواست کنید.اکنون به شرح انواع این ویزا ها می پردازیم. ویزای ترانزیتی یکی از انواع ویزای اکراین
است که به شخص اجازهٔ اقامت در مدت پنج روز را می دهد و فقط می تواند در یک سال این درخواست
را داشته باشد. ویزای کوتاه مدت این کشور نیز بدین صورت است که به شخص اجازهٔ اقامت ۹۰ روزه
می دهد در حالی که اعتبار این نوع ویزای اوکراین ۱۸۰ روزه میباشد.حتی می تواند این ویزا به صورت
یک بار تا چندباره با اعتبار پنج ساله برای افراد درخواست کننده صادر شود .
ویزای بلندمدت اکراین ویزایی است که به شخص اجازهٔ اقامت بیش از ۹۰ روز را می دهد یعنی به صورت
اقامت دائم ولی فرد باید در نظر داشته باشد که پس از ۴۵ روز اقامت در کشور اکراین بیش از ۹۰ روز را
می دهد یعنی به صورت اقامت دائم اقامت خود را چه موقت و چه دائم قانونی نماید.

ویزای کوتاه مدت اوکراین تیپC

ویزای کوتاه مدت اوکراین به انواعی دیگر که شامل ویزای توریستی، ویزای تجاری، ویزای پزشکی، ویزای
رسمی، ویزای سرمایه گذاری، ویزای خبرنگاری، ویزای دیدار خانواده یا دوستان، ویزا برای امور مذهبی و
همچنین ویزا برای افراد تابعیت اکراین تقسیم می شود. هر کدام از این ویزاها مدارک خاص خود را در زمان
درخواست خواستار می باشند.به عنوان مثال اگر ویزای پزشکی اکراین را درخواست می کنید باید از یکی
از بیمارستان های اکراین دعوتنامه ای برای معالجهٔشما صادر شود یا اگر ویزای سرمایه گذاری اکراین را
درخواست می کنید باید مدرکی را ارائه دهید که به ارزش ۵۰ دلار است ونشان دهندهٔ توانایی سرمایه
گذاری شما در این کشور است و چنانچه خواستار ویزای اکراین نوع توریستی هستید، باید مدارکی را
که نشان دهندهٔ رزرو هواپیما و هتل و سفر شما باشد تحویل سفارت دهید.

ویزای بلند مدت اوکراین تیپ A

ویزای بلند مدت اکراین به صورتی است که فقط یک بار ورود است. انواع مختلف ویزای بلند مدت شامل
ویزای کاری، ویزای تحصیلی، ویزای دیپلماتیک، ویزای مأموریت های مذهبی، ویزای خدمات فنی، ویزای
تأسیس شرکت خارجی، ویزاهای خبرنگاری و فرهنگی و همچنین پیوستن به خانواده می باشد.

ویزای ترانزیت تیپ B

امکان ترانزیت شدن از کشور اوکراین و به مدت 5 روز است.

ویزای اقامت دائم اوکراین

افراد بسیاری در سراسر جهان مجذوب کشور اوکراین هستند و مایلند در این کشور اقامت داشته باشند.
هیچ کشوری در اولین مرحلهٔ مهاجرت ویزای اقامت دائم را برای کسی صادر نمی کند. ویزای اقامت اکراین به
صورتی است که اول شخص باید ویزای اقامت موقت را برای کشور اکراین درخواست نماید. وقتی وارد کشور
اکراین شد هر سال باید ویزای اقامت خود را تمدید کند. این کار باید حدود پنج سال متوالی انجام شود تا با
اقامت دائم فرد در کشور اکراین موافقت شود. البته در بعضی مواقع استثنا نیز وجود دارد و آن هم  این است
که برخی از کشورها بعد از سه سال با اقامت دائم فرد موافقت می کنند. و دیگر اینکه میتوانید در اوکراین
ملکی را بخرید و یا شرکتی را در کشور اکراین به ثبت برسانید. برخی افراد برای اخذ اقامت دائم اوکراین از
طریق ازدواج اقدام می کنند. اقامت اوکراین از طریق ازدواج به صورتی است که یک شخص خارجی با یکی
از شهروندان اکراینی ازدواج کرده و بر اساس مفادنامه ای در خصوص آن می تواند اجازهٔ اقامت دائم برای
اکراین را بگیرد.ناگفته نماند کسانی که از این راه اقدام به اقامت می کنند به راحتی می توانند از تابعیت
اکراینی برخوردار شده و به تحصیل و کارمشغول شوند و همچنین از خدمات و امکانات کشور اوکراین بهره
ببرند. این افراد حق آموزش و بازنشستگی دارند، به راحتی میتوانند برای سفر به کشورهای دیگر  ویزا
دریافت کند و در نهایت حتی می توانند از امکانات مالی کشور اکراین نیز بهره ببرند.

ویزاشنگن